Szukasz najlepszej drukarni? Sprawdź nas! Zamawiaj on-line przez całą dobę.

Szukaj
Strona główna / Informacje / Reklamacje

Reklamacje

Wyciąg z Regulaminu sklepu studiomaag.pl / maag24.pl / rollup.maag24.pl

4. Reklamacje druków oraz usług dodatkowych

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient posiadający login i zrealizowane zamówienie poprzez serwis www.studiomaag.pl / www.maag24.pl. Reklamacje można złożyć tylko pisemnie, na adres drukarnia@maag24.pl

4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji:

4.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w serwisie www.studiomaag.pl / www.maag24.pl oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować. 
4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności. 
4.2.3 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie. 
4.2.4 Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana. 
4.2.5 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00. 
4.2.6 Reklamacje będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 5 dni robocze licząc od dnia zgłoszenia. 
4.2.7 Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego
4.2.8. Drukarnia zastrzega, że wady jakościowe w druku poniżej 2% wielkości nakładu są standardem drukarni i nie stanowią podstawy do reklamacji.

4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki: 

4.3.1 Uszkodzenia paczek lub towaru podczas dostaw – Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności kuriera. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. – Reklamacja wniesiona po upływie 5 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń. 

4.3.2 Nieterminowe doręczenie 
– Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności kuriera. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez kuriera). W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy. 
– Przesyłkę, która została doręczona do miejsca wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą. 
– Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług Kurierskich może składać do firm kurierskich wyłącznie Drukarnia www.studiomaag.pl / www.maag24.pl. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni.